Jeg søger en kæreste Ringkøbing-Skjern

Posted by / 30-Jul-2017 19:32

Jeg søger en kæreste Ringkøbing-Skjern

På den anden side erkender mange af dem, at der er færre muligheder (job, uddannelse, kulturelle aktiviteter) end i de større byer, hvilket den stærke hjemstavnsfølelse til trods gør, at mange af dem nok ikke flytter tilbage.Anvendelse Eftersom der er mange lighedstræk mellem danske landdistriktsprægede kommuner, er det mit håb, at resultaterne fra Lemvig Kommune også vil kunne bruges i andre kommuner enten som baggrundsviden eller, mere handlingsorienteret, som input til kommunale bosætningsstrategier og landdistriktspolitikker.A key result is that it is the combination of emotional attachment and rational considerations that determine people s decision to move.What regards the newcomers to Lemvig Municipality, their decision to move is prevailingly due to emotional attachment in that it is based on a feeling of belonging to the local area, mainly in the form of family and friends living there, natural amenities, the local community in which they choose to settle, and the regional culture and mentality.På den anden side finder man de mere fornuftsbetonede overvejelser primært om man kan få et tilfredsstillende job i området, sekundært adgang til uddannelse, et godt og billigt hus, samt adgang til sygehus og andre vigtige offentlige serviceydelser.

The first study is a questionnaire survey completed in May 2011 and comprising 120 newcomers and 120 emigrants.

On the other hand, many of them realize that turning back will mean fewer opportunities (job, education, cultural events etc.) for them than in the cities, which is a strong reason for not moving back to Lemvig Municipality.

5 0 Resultater og indsatsområder Overordnet om undersøgelsen Befolkningsnedgangen i yderkommunerne: Hvordan får man folk til at flytte til?

Den første er en spørgeskemaundersøgelse gennemført maj 2011 med deltagelse af 120 tilflyttere og 120 fraflyttere.

Den anden består af telefoninterviews gennemført november 2012 med 10 tilflyttere og 25 unge fraflyttere, heraf de fleste studerende i storbyerne, primært Århus.

jeg søger en kæreste Ringkøbing-Skjern-83jeg søger en kæreste Ringkøbing-Skjern-76jeg søger en kæreste Ringkøbing-Skjern-75

Undersøgelsens formål og hovedspørgsmål: Hvad lokker, og hvad skræmmer?